Til lærere

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt til lærere, både inden for normalområdet os specialområdet.

Lærere møder en mangfoldighed af forskellige arbejdssituationer og opgaver, og mange temaer og refleksioner vil derfor givetvis opleves som relevante. Særligt ”refleksioner” kan anbefales, og her især de tematiske ”refleksioner”, som fungerer som en rød tråd gennem hele undervisningsmaterialet.

Der kan imidlertid også være andre steder, hvor den arbejdsmæssige kontekst og måden at stille spørgsmål med fordel kan præciseres til egne kontekster. Her vil ”spørgsmål og eftertanker til lærere og pædagoger” være relevante til at identificere temaer, som opleves som aktuelle for deltagerne. 
Afsnittet ”andre relevante problemstillinger kan også inddrages i forhold til aktualitet og relevans, og udnyttes alt efter deltagernes behov.