Guide til gruppearbejde

Det anbefales at der er to eller flere fagvoksne med i gruppearbejdet.

 • En fra gruppen er ordstyrer og sørger for, at alle bliver hørt og får tid til at fortælle, hvad han eller hun mener. Det kan være en lærer eller pædagog, men det kan måske også være et af børnene eller en af de unge selv.
 • Ordstyreren sørger også for, at man ikke afbryder, griner eller kommenterer negativt på det, der bliver sagt.
 • Den, der taler, har taleretten, og de andre har lytteretten.
 • Ideen er, at man viser hinanden respekt og omsorg. Man kan lige tale om. hvad det betyder og indebærer, så alle ved det. inden man starter gruppearbejdet.
 • En anden fra gruppen er referent og skriver ned, hvad der bliver sagt og drøftet. Det kan fx være en af de voksne.
 • Både ordstyrer og referent deltager i gruppens arbejde på lige fod med de andre.
 • Efter at have set filmen og læst et tema op fortæller ordstyreren, hvad han eller hun tænker om dette eller synes om filmen og temaet.
 • Derefter går spørgsmålet videre til den næste person, og hun/han fortæller også om, hvad hun/han kommer til at tænke på, og hvad hun/han synes.
 • Når alle har fået fortalt, kan gruppen drøfte de forskellige svar.
 • Referenten skal huske at skrive det ned, som gruppen kommer frem til.
 • Referatet kan bruges til det næste møde eller til at fortælle andre om, hvad der skete, og hvad der havde betydning for de forskellige børn og unge.