Indledning

Temaerne i alle 5 film tager udgangspunkt i alvorlige problematikker og dilemmaer i børnesager om omsorgssvigt og overgreb. Lisbeth fortæller som voksen om, hvordan hun oplevede forskellige situationer som barn i mødet med pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere, systemet m.m. Men også om situationer med dybt omsorgssvigt og psykiske og fysiske krænkelser, begået af forældre og stedforældre, som i stedet burde have passet på barnet.
Lisbeth fortæller på denne måde både sin egen, men også andre børn og unges historie med omsorgssvigt og fysiske og psykiske overgreb. Her bliver vi vidne til et liv, som kan gribe og ryste én.
Undervisningsmaterialet bestræber sig på at se tingene fra barnets perspektiv. Unge kan lytte til Lisbeths fortællinger og måske genkende noget af egne historier i Lisbeths. Mange børn og unge, som kender til livet, som Lisbeth fortæller om, og har erfaringer med det sociale system, kan måske have udbytte af at dele erfaringer og fortælle deres egne historier. Måske kan unge også udnytte egne erfaringer med det sociale system til at diskutere andre og bedre veje.
Der bringes flere temaer op, som børn og unge måske kan bruge på en eller anden måde, og det kan måske hjælpe dem at vide, at de ikke er alene med deres historie. At der er andre, som kender til eller har oplevet noget lignende, og at det kan have betydning for, at man ikke føler sig alene. Det kan være en vigtig vished at have med sig i livet. Måske har de unge også nogle drømme og håb for fremtiden, som man kan dele med hinanden i en gruppe.

Målgrupper

Undervisningsmaterialet er primært tilrettelagt til:

  • Større børn og unge, der personligt kender til omsorgssvigt og fysiske og psykiske overgreb.
  • Pædagoger, lærere og andre fagpersoner, som arbejder med udsatte børn og unge.

Materialet kan også bruges til:

  • Andre personer, som har interesse i dette emne, fx plejefamilier og andre omsorgspersoner, som kan have udbytte af at se og lytte til Lisbeths rejse tilbage til sin barndom, og bedre forstå børn og unges livsbetingelser og livssituation.
  • Andre børn og unge, venner og bekendte, som gerne vil have indblik og indsigt i udsatte børn og unges liv.