Om undervisningsmaterialet

Materialet trækker på børn og unges egen viden om, hvad der er godt for én, og hvad der ikke er det. Når I ser filmene og taler om mulige svar på de spørgsmål, I vil finde undervejs, er det altså muligt at fortælle sin egen historie, hvis man har lyst. Materialet italesætter og undersøger også nogle af de problemstillinger, som igen og igen får alvorlige konsekvenser for udsatte børn og unge. Vi oplever, hvordan de forskellige fagpersoner i Lisbeths liv møder hende på vidt forskellige måder, og hvilken betydning det får for hendes liv på godt og ondt. Her kan I også trække på jeres egne erfaringer og derigennem måske finde frem til andre muligheder og veje ud af nogle af problemerne.