Tema 2 – Afhængighed og selvskade

– om anoreksi, bulimi, selvskade og prostitution

Intro
Bonnie kan ikke undvære sin spiseforstyrrelse. Og hun bliver ved med at arbejde i prostitution, selvom det tyder på, at jobbet forværrer hendes tilstand. Bonnie selv fortæller, hvorfor hun ikke kan/vil være rask.

Hun er til konsultation hos overlæge Marianne Hertz på Rigshospitalets anoreksi-afdeling. Her har Bonnie været tilknyttet, siden hun blev spiseforstyrret som 23-årig under sin graviditet med sit andet barn.

Bonnie er også til samtale hos socialrådgiver Dorit Otzen, der netop er gået på pension, men indtil for nylig har arbejdet indenfor området, bl.a. været leder af Reden, herefter hos Reden International og senest i exit-prostitution hos Svanegrupperne.

 1. Hvilke tanker vækker denne film hos dig/jer. Er der eksempler, der griber dig, undrer dig eller på anden måde gør indtryk? Fortæl.
 2. Bonnie beskriver sin spiseforstyrrelse som en livsstil på linje med hendes arbejde i prostitution. Hvad kan det være udtryk for?
 3. Bonnie beskriver også sin spiseforstyrrelse som en form for kontrol – hvorfor kan hun have brug for kontrol?
 4. Overlæge Marianne Hertz beskriver Bonnies spiseforstyrrelse som en gammel hund, der giver tryghed. Hvad mener du/I om den erfaring/analyse?
 5. Socialrådgiver Dorit Otzen siger til Bonnie at hun har set mange prostituerede gå på arbejde på bordellet, selv om deres kroppe for længst har sagt fra. I hvilke tilfælde trodser mennesker kroppens signaler?
 6. Socialrådgiver Dorit Otzen foreslår at Bonnie holder en pause eller helt stopper i prostitution og finder på noget andet at lave. Hvad mener du om det råd?
 7. Bonnie siger, at hun ikke kan andet end arbejde i prostitution. Hvad ligger der i det?
 8. Socialrådgiver Dorit Otzen siger at selvfølgelig kan Bonnie noget andet. Er det en hjælp for Bonnie?
 9. Hvilke andre former for selvskade findes der?
 10. Kan prostitution være en form for selvskade?

Den komplekse klient/patient
Bonnie holder sig selv fast et komplekst dilemma. Hun siger i filmen, at hun ikke vil være rask. Ligesom hun siger, at hun ikke kan stoppe i prostitution, selvom hendes krop har sagt fra. Bonnie er syg, men har vanskeligt ved at modtage hjælp.

 1. Hvilke tanker vækker dette perspektiv i dig/jer?
 2. Hvordan ser du/I på dette perspektiv? Diskuter gerne ud fra egne erfaringer.
 3. Hvilke dilemmaer kan der være i dette, set ud fra dine/jeres erfaringer?
 4. Hvilke barrierer kan der evt. være for myndighederne i at støtte Bonnie?
 5. Bonnie er voksen og ikke et barn. Er myndighederne ansvarlige for Bonnies situation?
 6. Hvilken form for hjælp tænker du/I, at Bonnie kan have brug for?
 7. Find eventuelt selv andre aspekter indenfor dilemmaet at Bonnie tydeligvis har behov for hjælp, men har svært ved at modtage hjælp.

Den professionelle tilgang 1
(overlægen – viden om og erfaring med spiseforstyrrede)

Overlæge Marianne Hertz udtrykker stor forståelse for Bonnies situation. Som overlæge på Rigshospitalets afsnit for spiseforstyrrelser har hun desuden en stor erfaring/viden om spiseforstyrrede. En erfaring og viden andre professionelle naturligvis ikke kan have.

 1. Hvilke tanker gør du/I jer om overlægens tilgang til Bonnie?
 2. Hvad betyder det for Bonnie, at hun har overlægens støtte?
 3. Spiseforstyrrelser er vanskelige at sætte sig ind i, fordi de er så åbenlyst destruktive. Hvilke tanker gør du/jer om dette?
 4. Har fagfolk indenfor det sociale og det faglige område tilstrækkelig viden på prostitutionsområdet?
 5. Har fagfolk indenfor det sociale og det faglige område tilstrækkelig viden om spiseforstyrrelser?
 6. Har fagfolk indenfor det sociale og det faglige område tilstrækkelig viden om selvskadende adfærd?
 7. Hvilke konsekvenser kan manglende viden på specifikke områder have i forhold til klienter/patienter?
 8. Hvilke konsekvenser kan manglende viden på specialer have i forhold til ens eget arbejde?
 9. Hvilke konsekvenser kan manglende viden på specialer have i forhold til samarbejde med andre faggrupper?
 10. Er der nogle fagfolks vurderinger man tillægger større betydning end andre? Hvis ja, er der særlige fordele og ulemper ved dette?

Den professionelle tilgang 2
(Socialrådgiveren – viden og erfaring med kvinder i prostitution)

Socialrådgiver Dorit Otzen udtrykker bekymring for Bonnie. Hun beder hende om at tage vare på sig selv. Hun beder hende om at handle.

 1. Hvilke tanker gør du dig om Dorit Otzens tilgang til Bonnie.
 2. Dorit Otzen har i en årrække arbejdet i NGO-sammenhænge med prostituerede. Hvilken betydning kan dette have for samtalen med Bonnie, at Dorit Otzen ikke repræsenterer myndighederne?
 3. Hvorfor kan Bonnie ikke sygemelde sig, som Dorit Otzen foreslår?
 4. Hvorfor tror Bonnie at hun ikke kan andet end prostitution?
 5. Hvorfor bliver Bonnie ved med at arbejde, selvom hun er syg?
 6. Dorit Otzen siger, at overlevelsesinstinktet er Bonnies force – hun vender problemet til en ressource. Hvad kan dette betyde for Bonnie?
 7. Diskuter egne erfaringer med at vende problemer til ressourcer, og hvilke betydninger, det kan få?