Tema 1 – dobbeltliv

– om prostitution, overlevelsesstrategier, sex, illusioner, dissociering og dobbeltlivets konsekvenser.

Intro
Bonnie er døbt Bonnie. Når hun er på arbejde på bordellet, hedder hun Patricia. De fleste kvinder i prostitution kalder sig noget andet, når de er på arbejde. Ligesom de holder deres arbejdsliv hemmeligt. På den måde bliver det for mange et dobbeltliv. Sådan har det været for Bonnie siden hun var 18 år og havde sin første kunde. I filmen er hun 38 år.

Bonnies dobbeltliv

 1. Hvad tænker du, når du oplever Bonnie for første gang? (skriv/noter mindst fem spontane tanker, du får, når du ser filmen)
 2. Hvilke tanker har du omkring hendes job?
 3. Hvad betyder det for Bonnie at have to liv?
 4. Hvad betyder det for Bonnies kunder, at hun hedder Patricia på bordellet?
 5. Hvad betyder det for Bonnies rolle som forældre, at hun lever et dobbeltliv?

Psykologisk set

 1. Hvornår vælger vi at leve et dobbeltliv?
 2. Hvad er fordelene ved et dobbeltliv?
 3. Hvilke negative konsekvenser har det på kort sigt?
 4. Hvilke negative konsekvenser har det på længere sigt?
 5. Hvilken betydning har det for selvværdet?
 6. Hvilken betydning har det i nære følelsesmæssige relationer?
 7. Hvilken betydning har det for tillid i nære relationer?
 8. Psykologer benævner dobbeltliv, som en mestringsstrategi/overlevelsesstrategi – på hvilke måder kan disse teorier skabe mening i Bonnies situation?

Overordnet om prostitution

 1. Hvorfor vælger kvinder i prostitution at hedde noget andet, når de er på job?
 2. Er prostitution et erhverv som alle andre?
 3. Kunne du/I selv tænke dig/jer at være i prostitution?
 4. Vil du sende dit barn i praktik hos en prostitueret? – Hvorfor eller hvorfor ikke?
 5. Kan prostitution normaliseres?
 6. Er det muligt at adskille seksualitet og kærlighed?
 7. Hvilke tanker har du i øvrigt omkring prostitution?
 8. Er det en menneskeret at få sex? Hvorfor – hvorfor ikke?
 9. Offentlige ansatte hjælper handicappede med at komme til prostitueret. Hvad mener I om det?
 10. Psykologer beskriver flertallet af kvinder i prostitution, som kvinder der har oplevet krænkelser og/eller svigt i opvæksten. At de er programmeret til prostitution. Hvad mener I om den teori.
 11. I Sverige ses køb af sex som overgreb/vold mod kvinder. Hvad mener I om den holdning?
 12. I forlængelse af debat omkring punkterne 9 og 10, hvordan ser I så på begrebet: At det er en menneskeret at have sex.

Myndighedernes rolle

 1. Hvilken rolle har vores velfærdssystem i forhold til Bonnies job?
 2. Bonnie skal betale skat og moms af sine indtægter – hvad mener du om det?
 3. I Danmark er rufferi forbudt – man må altså ikke tjene penge på at andre har sex. Hvad mener du om dette?
 4. Skal Bonnie behandles af myndighederne, som en hvilken som helst anden person med et selvstændigt job?
 5. Betragter du/I Bonnie som en udsat borger med særlige behov for støtte?
 6. Hvilke teoretiske perspektiver kender du, som har betydning for de forståelser af sociale problemer, samfund, individer og relationer, som socialrådgivere anlægger, når de skal handle professionelt i praksis?
 7. Det er lovligt at købe sex i Danmark. Hvilken betydning har det for befolkningens opfattelse af købesex? Hvilken betydning har det for den prostituerede? Hvilken betydning har det for sexkøbere?

Samfundets holdning og moral
Kvinder i prostitution har til stort set alle tider og i alle samfund været betragtet med enten moralsk fordømmelse, et socialt fænomen, som vi bør tage hånd, om eller som selvstændige kvinder med god appetit på sex.

 1. Diskuter, hvilke konsekvenser de forskellige syn på prostitution indebærer for de prostituerede.
 2. Hvilken holdning har du/I selv til prostitution?
 3. Hvorfor har du/I den holdning?
 4. Hvordan skaber vi en holdning?
 5. Prostitutions-debatten er ind imellem rødglødende. Hvorfor bliver diskussionen på dette område ofte så indædt?
 6. I de seneste år er debattører begyndt at benævne prostituerede som sexarbejdere. Diskuter, hvad det betyder for området prostitution.
 7. Blandt flere NGO’er har Human Rights Watch og Amnesty International besluttet at kæmpe imod kriminalisering af prostitution. Diskuter hvilke konsekvenser det kan have for kvinder i Danmark og i verden omkring os?