Tema 3 – Opvækst og erindring

– om opvækstvilkår, fortællinger, erindringer og krænkelser

Intro
En scene fra dokumentarfilmen, hvor Bonnie og hendes veninde Mette kigger på fotografier fra Bonnies opvækst. De kan ikke huske ret meget fra dengang, og føler sig triste ved det, de kan huske. Der er nogle private optagelser fra en familieferie på Cypern, da Bonnie var 15 år og hendes søster Pernille var 16 år. Et års tid efter optagelserne dør Pernille af en overdosis heroin. Bonnies mor kan heller ikke huske meget fra børnenes opvækst.

 1. Hvad bemærker du/I – hvad gør indtryk?
 2. Hvad tror du/I, at det betyder for Bonnie, at hendes mor har vanskeligt ved at huske, hvad der er sket, da Bonnie var barn?
 3. Hvorfor kan det være svært for moren at huske om der har fundet en krænkelse sted?
 4. Hvilken betydning har det at kunne erindre sin opvækst?
 5. Hvorfor tror du/I at Bonnie og hendes veninde Mette også har svært ved at erindre opvæksten?
 6. Bonnie peger på et bestemt billede og fremhæver, at det ikke var en god tid. Hvad kan der ligge i at Bonnie kun har en følelse omkring et billede, men ikke kan huske hvorfor?
 7. Venner og familie har filmet ferien på Cypern. Hvorfor har de filmet ferien?
 8. Kan der være forskellige opfattelser af den samme ferie? Hvorfor?
 9. Vi får ikke noget at vide om moren og Bonnies forhold i dag. Men hvordan tror du/I, at de forholder sig til hinanden?
 10. Hvad betyder det for Bonnie, at hun har svært ved at huske oplevelser?

Generelt om fortællinger og fagfolks rolle

 1. Hvorfor kan det være svært at huske sin opvækst?
 2. Hvilken betydning har det at kunne huske sin opvækst?
 3. Kan det være nyttigt at glemme oplevelser?
 4. Hvornår kan det eventuelt være nyttigt at glemme oplevelser?
 5. Hvordan forholder du/I jer som fagfolk til folks fortællinger?
 6. Hvordan tackler du/I forældres fortællinger i forhold til jeres syn på barnet?
 7. Hvad kan du/I gøre for at verificere fortællinger?
 8. Hvilke forholdsregler er det vigtigt at tage i forhold til folks måske mangelfulde fortællinger?
 9. Er det muligt at få voksne til at slippe ’forkerte fortællinger’?
 10. Hvornår er et barn/ung blevet krænket?
 11. Oplever børn/unge selv en krænkelse som en krænkelse? Hvorfor/hvorfor ikke?
 12. Hvad kan et udsat barn/ung selv vide om, hvad der er godt for det?
 13. Mange kvinder m/k i prostitution har oplevet seksuelle krænkelser under opvæksten. På hvilke måder kan krænkelser i barndommen og et liv i prostitution have en sammenhæng?
 14. Hvad betyder det for jeres rolle og opgave som socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker etc?
 15. Er der andre tanker eller temaer, som er relevante at drøfte i denne forbindelse?