Litteratur, undersøgelser etc

Litteratur, faglitteratur, undersøgelser, interesseorganisationer etc.

Kari Killén: Omsorgssvigt. Hans Reitzels Forlag 2010
Om det teoretiske grundlag for omsorgssvigt fra forståelsen af omsorgssvigt til tværfagligt samarbejde.

Øyvind Kvello: Børn i risiko. Samfundslitteratur. 2015
Om svigt og livskvalitet.
(Kap. 5 stress, resiliens, risiko- og beskyttelsesfaktorer.) .
Odile Poulsen: Hustler. Aschehoug 2006
Forfatteren fortæller om sine år i prostitution.

Bue Peitersen: Black Box. People’s Press 2015
Om den svære kærlighed til en kvinde, der arbejder som prostitueret.

Kompetencecenter Prostitution: Ingen må vide det. Servicestyrelsen 2008
Tolv kvinder fortæller om et liv i prostitution

Kompetencecenter Prostitution: Når mønstret brydes. Servicestyrelsen 2010
Psykologers arbejde med prostituerede

LivaRehab – Center for behandling og rehabilitering: Unge til salg. 2015. – et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge

Tine Bryld: Ikke en engel. Gyldendal 1999
Igennem samtaler og breve mellem Tine Bryld og 20-årige Nanna får vi indblik i en historie om incest. En bog om kærlighed, afsky og om at komme videre. Indfølende og nærgående spørgsmål fører os dybt ned i temaer som godt og ondt, skyld og konsekvenser.

SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd): Prostitution i Danmark 2011. Rapporten kan downloades gratis på SFI’s hjemmeside.

Den svenske evaluering af forbud mod købesex:
http://www.8marts.dk/upl/11399/Evalueringafdensvenskesexkbslov.pdf

8. marts-initiativets referat af undersøgelsen
www.8.marts.dk

Seksualpolitisk Forums referat af undersøgelsen
www.Seksualpolitik.dk

Sexarbejdernes Interesseorganisation, der bl.a. arbejder for ophævelse af rufferi-paragraffen
www.S-i-o.dk

www.Svanegrupperne.dk
Hovedformålet med Svanegrupperne er at støtte kvinderne i enten at fastholde ønsket om at stoppe i prostitution, eller at støtte dem i at forblive ude af prostitutionen, og i at skabe sig en ny tilværelse.

Frirum for kvinder i misbrug og prostitution.
www.redenkoebenhavn.dk
www.redenaarhus.dk
www.redenodense.dk
www.redenaalborg.dk

Reden International arbejder med udenlandske kvinder i prostitution med særligt fokus på kvinder, der er ofre for menneskehandel. I arbejdet møder de primært de udenlandske kvinder, der er handlet til prostitution til danske bordeller og til gaden. De arbejder for at give kvinderne akut støtte og hjælp til en bedre fremtid.
www.redeninternational.dk

Undervisningsmateriale til skoleelever, studerende etc.
Undervisningsmaterialet giver indblik i de sidste 150 års skiftende holdninger til prostitution, sådan som de kom til udtryk i lovgivningen, den offentlige debat og i konkrete tiltag over for prostituerede kvinder.
Materialet stiller skarpt på den aktuelle prostitutionsdebat, hvor retten til egen krop og friheden til at prostituere sig markerer sig som den ene yderposition, kriminalisering af prostitution som den anden.
De nutidige problemstillinger får i undervisningsmaterialet et historisk perspektiv, idet det giver indblik i den historiske debat om den statsregulerede prostitution i perioden 1874-1906. På den tid havde politiet lovmæssigt grundlag for at indskrive løsagtige kvinder til offentlig prostitution og der blev fastlagt kontrollerende regler for deres færden og adfærd.
Loven, der blev til for at komme den frygtede syfilis til livs, skabte en heftig debat om myndighedernes magtudøvelse og overgreb mod de prostitueredes personlige frihed, kønnenes ligestilling, prostitution som et nødvendigt onde og andre problemstillinger, der ikke er ukendte i den aktuelle debat.
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/undervisning/gymnasium/prostitution-for-og-nu-undervisningsmateriale