Guide til undervisning

  • Det er muligt at arbejde med materialet både en til en – en fagvoksen og et barn/en ung.
  • Man kan også arbejde i en gruppe med minimum to voksne, som har mulighed for at være opmærksomme på det, der sker, forskellige reaktioner og efterreaktioner.

Hver af de fem film varer mellem 3-10 min.

På de sider, som du/I skal i gang med, er der fem kapitler – ét kapitel til hver film.
Introduktion til hver film findes i kapitlets begyndelse, og her læser fagpersonen eller en fra gruppen op, hvorefter filmen afspilles.

Refleksioner
– spørgsmål til børn og unge, som tager udgangspunkt i filmens temaer

Efter intro, film og et afsnit om temaet, vil I finde ”Refleksioner”, som består af en række spørgsmål, der folder filmens temaer ud. Det anbefales, at man afsætter ca. 30-45 minutter til hvert tema, men også afstemmer med deltagerne og hører, hvad de unge selv ønsker.

I materialet vil der efter ”Refleksioner” være nogle citater, som er andres reaktioner og drøftelser af filmen. Det kan være citater fra elever og udsatte unge. Citaterne er en slags råstof, som I kan tage udgangspunkt i, inspireres af og måske fylde på med jeres eget råstof i form af tanker, drøftelser, ideer, eller andet. Hver barn eller ung kan fx vælge et citat, som de hver især synes er godt sagt, interessant, mærkeligt eller et, man bare lægger særligt mærke til…

Citater
Citaterne, som I finder i afsnittet efter ”Refleksioner” er lavet til dem, der kunne tænke sig at inspireres af og drøfte, hvordan andre har reageret på de fem film og de temaer og tanker, de åbner.

Forslag til at bruge citaterne:

  • Læs citater – hver deltager læser selv, eller en læser alle citater højt.
  • Vælg et citat hver ”inde i dig/jer selv”, som du/I synes om, finder interessant, er enig eller uenig i, eller bare bemærker.
  • En deltager starter med at læse sit valgte citat op og fortæller derefter lidt om, hvorfor han/hun har valgt det citat.
  • Når ordstyreren har sikret sig, at vedkommende har fortalt færdigt, er der nu spørgeret. De andre deltagere kan stille afklarende spørgsmål til citatlæseren, og herfra kan man begynde at drøfte de temaer, der er rejst, og som kunne være spændende at undersøge og gå videre med.