Guide til undervisning og gruppearbejde

Materialet er tilrettelagt til undervisning i klassen eller i mindre grupper og makkerskaber. Hvis eleverne laver projektopgaver, kan materialet evt. anvendes selvstændigt af projektgruppen med vejlederstøtte fra en lærer.

Hver af de fem film varer mellem 3-10 min.

På de sider, som du/I skal i gang med, er der fem kapitler – ét kapitel til hver film.
Introduktion til hver film findes i kapitlets begyndelse, og her læser læreren eller én fra gruppen op, hvorefter filmes afspilles.

Forinden har læreren eller gruppen besluttet sig for, hvilken af de to muligheder I ønsker at starte jeres arbejde med materialet på. 

I kan vælge mellem flg. spørgsmål til hver film:

  • ”Refleksioner” giver mulighed for fordybelse og kræver tid
  • ”Spørgsmål og eftertanker” tilbyder mere enkle spørgsmål på forholdsvis kort tid.

1. Refleksioner
– til gruppearbejde og projektopgaver

Refleksionerne er en række spørgsmål, som tager udgangspunkt i hver films temaer. Refleksionerne er tilrettelagt til fordybelse og samtaler, som giver mulighed for at folde filmens hovedtema ud og drøfte en række relaterede temaer og problemstillinger.

Det anbefales, at man afsætter ca. 45 minutter til hver refleksion. Til hver film findes flere refleksioner, som således kan forløbe over flere dage. Refleksionerne er relevante at bruge i projektarbejde.

Du kan læse mere i ”Guide til refleksioner”.

2. Spørgsmål og eftertanker

– til individuelle refleksioner med opsamling i klasse eller gruppe

Her kan eleverne arbejde individuelt med nogle enkle spørgsmål efter hver film ud fra nogle ark med spørgsmål. Arkene kan fx bruges til at starte klasseundervisning op i forbindelser med filmfremvisningerne. Eleverne udfylder spørgearket umiddelbart efter filmen. Her reflekterer eleverne individuelt over, hvad der griber dem, eller hvad de særligt bemærker i filmen. Herefter kan man samle op i mindre grupper, hvor det er vigtigt, at underviseren er opmærksom og følger med i, hvad der sker undervejs grupperne, så der kan drages omsorg for evt. unge med sårbarheder.
Varigheden af denne del afhænger af antallet af deltagere. Ca. 5-10 minutter til hver deltager + en efterfølgende fælles drøftelse.

Du kan læse mere i ”Guide til spørgsmål og eftertanker”.

Hvis man har lyst til at drøfte videre efter ”spørgsmål og eftertanker”, kan man gå videre til ”refleksioner” – se ovenfor

Guide til refleksioner (gruppearbejde)

Hvis I vælger at arbejde i grupper, kan I bruge denne guide til ”refleksioner”.

En fra gruppen er ordstyrer og sørger for, at alle bliver hørt og får tid til at fortælle, hvad han eller hun mener. Ordstyreren sørger også for, at man ikke afbryder, griner eller kommenterer negativt på det, der bliver sagt. 
Den, der taler, har taleretten, og de andre har lytte-retten. Her er ideen, at man viser hinanden respekt og omsorg.

En anden fra gruppen er referent og skriver ned, hvad der bliver sagt og drøftet.

Både ordstyrer og referent deltager i gruppens arbejde på lige fod med de andre.

Efter at have set filmen og læst et tema op fortæller ordstyreren, hvad han eller hun tænker eller synes om filmen og temaet.

Derefter går spørgsmålet videre til den næste person, og hun/han fortæller også om, hvad hun/han kommer til at tænke på, og hvad hun/han synes. Når alle har besvaret spørgsmålet, kan gruppen drøfte de forskellige svar. Referenten skal huske at skrive det ned, som gruppen kommer frem til.
Referatet kan bruges til det videre arbejde med emnet eller projektet.

PS. Sandsynligvis dukker der nogle spørgsmål op hos jer selv undervejs, som er relevante at arbejde med og drøfte i gruppen. Husk, at tage disse spørgsmål med i gruppearbejdet – måske er de mere interessante end de spørgsmål, der er skrevet i kapitlerne.

Guide til spørgsmål og eftertanker

Deltagerne får udleveret et personligt ark med ”spørgsmål og eftertanker”, inden filmen vises. Husk at kopiere et ark til hver deltager for hver film, eleverne skal se.

Umiddelbart efter filmen går deltagerne i gang med refleksionerne på arkene. Hvis det er individuelle refleksioner, er det en god idé, at man ikke drøfter med andre, men forbliver i sine egne tanker i ro og fred.

Deling og drøftelser

Når arket er udfyldt, er tanken, at der skal deles og drøftes med de andre deltagere. Det anbefales, at man samler op i mindre grupper, men man kan evt. også samle op i klassen. Hvis man vælger en klasseopsamling, er det vigtigt, at læreren er ordstyrer.

Hvis man vælger at arbejde i grupper, kan man fx bruge ”Guide til refleksioner” (her linkes tilbage til 05a).