Til undervisere

Som underviser er det vigtigt, at man vurderer materialets temaer for at prioritere, hvad der kan være relevant for den faglige og praktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan være indenfor et bestemt fag eller tema, en faglig eller tværfaglig problemstilling, projektopgaver mm. Filmene åbner alvorlige temaer, og i de fleste klasser vil der sidde elever, som enten er primært eller sekundært berørt af omsorgssvigt og psykiske eller fysiske krænkelser fra forældre eller andre omsorgspersoner. For at være forberedt på forskellige reaktioner fra elever, anbefales det, at man ser filmene, inden man viser dem til elever og andre studerende.

Materialet relaterer sig på forskellig vis til nogle af de temaer og problemstillinger, som fremhæves i Ankestyrelsens ”Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn” (2012). Det handler bl.a. om at styrke børnesamtaler og kvalificere fagpersoner til at forstå børnenes og de unges situation og betingelser bedre, gøre fagpersoner i børnenes og de unges hverdag mere tilgængelige og dygtiggøre dem til at skabe betingelser for at bygge tillid op i relationen med barnet og den unge.

Til klasseundervisning og projektarbejde
Man kan anvende materiale i både klasseundervisning og i projektarbejde. Filmene kan fungere som en levende og inspirerende case fra det virkelige liv, hvor Lisbeth fortæller om de alvorlige svigt og fysiske og psykiske overgreb. Lisbeth Zornig Andersen er en meget autentisk fortæller, og man berøres dybt af de historier, hun fortæller på sin rejse tilbage til sin barndom.

Undervisningsmaterialets muligheder
Hvis en underviser ønsker at lave klasse- eller gruppeundervisning, anbefales det at indlede med at bruge arket ”spørgsmål og eftertanker” (bør være aktivt link direkte til arket), som kan printes til individuelt arbejde. Herefter kan man fortsætte med opsamling i klassen eller opsamling i et lidt mindre forum som grupper eller makkerskaber. De samme grupper eller makkerskaber kan herefter gå til ”refleksioner”, som er tilrettelagt som en rød tråd gennem hele materialet.

Der er også andre måder at gå til materialet på. Nogle elever har foreslået rollespil, andre at man laver paneldiskussioner. Nogle inspireres til selv at producere små film eller lydoptagelser på baggrund af interview med kammerater, udsatte unge, fagfolk, der arbejder indenfor området, socialrådgivere eller jurister i det sociale system, politikere og lokalpolitikere m.m. Det er en god ide, at eleverne selv deltager aktivt, og tilgange, som findes i cooperative learning, kan evt. også benyttes her.

Tilegne sig viden og give en håndsrækning

Formålene kan både være at tilegne sig viden indenfor dette felt, men det kan også være at styrke kammeratskabet i en klasse og lære eleverne at udvise lidt mere omsorg for hinanden. De fleste kender til at have en eller anden form for problemer i deres liv og ved, hvilken positiv betydning det har at blive forstået og accepteret af sine klassekammerater. At få en venlig håndsrækning uden at blive udstillet. Nogle børn og unge har som Lisbeth meget vanskelige kår i deres opvækst, og her kan kammeratskabet i en klasse være med til at gøre en stor forskel.

Elevernes udbytte
Vores erfaring er, at temaerne engagerer eleverne og også kan berøre eleverne personligt. Som nævnt er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan komme personlige reaktioner fra eleverne, som de pågældende fagpersoner må følge op på.