Til elever

Hvis I ønsker at bruge materialet i en opgave indenfor et bestemt fag eller tema, er det muligt at bruge det som en levende og inspirerende case, hvor Lisbeth Zornig Andersen fortæller om alvorlige svigt og fysiske og psykiske overgreb. Man kan også perspektivere det i en teoretisk faglig ramme eller retning. Lisbeth er en meget autentisk fortæller, og man berøres dybt af de historier, hun fortæller på sin rejse tilbage til sin barndom.

Hvis I arbejder med projektopgaver, kan I starte med at bruge ”spørgsmål og eftertanker” (ark til print), og derefter gå videre til ”refleksioner”, som er tilrettelagt som en rød tråd gennem hele materialet.