Om undervisningsmaterialet

Materialet bestræber sig på at se tingene fra barnets perspektiv. Som elev har man mulighed for at undre sig, forholde sig kritisk, undersøge og drøfte muligheder og løsninger. Her italesættes og undersøges nogle af de problemstillinger, som igen og igen får alvorlige konsekvenser for udsatte børn og unge. Vi oplever, hvordan de forskellige fagpersoner, som Lisbeth møder gennem sin barndom og ungdom, såsom lærere, pædagoger og sagsbehandlere, møder hende på vidt forskellige måder, og dette får betydning for hendes liv på godt og ondt.