5. Tilknytning til krænker

Se filmen

Introduktion til filmen

Introduktion til filmen
Da Lisbeth kontakter sin stedfar for første gang, siden de seksuelle overgreb fandt sted, er hun i første omgang skræmt og bange for at kontakte sin krænker.

Refleksioner

 • Hvad er din/jeres umiddelbare reaktion efter filmen – er der noget du/I undrer dig/jer over, var der noget særligt, der greb dig/jer? – Fortæl …
 • Hvad tænker du/I om Lisbeths reaktioner før, under og efter mødet?
 • Hvorfor tror du/I, at Lisbeth taber modet til at møde sin krænker, så snart hun ser øksen i huggeblokken i haven?
 • Hvilken betydning tror du/I stedfarens handlinger i Lisbeths barndom haft for Lisbeth som voksen?
 • Hvordan kan det være, at Lisbeth sidder og taler stille og roligt og næsten helt almindeligt med sin tidligere stedfar?
 • Hvorfor tror du/I, at Lisbeth ikke konfronterer ham direkte med alle sine forfærdelige oplevelser?
 • Hvilke kræfter holder hende tilbage?
 • Hvad betyder begrebet tilknytning (at være knyttet til en person) i Lisbeths situation?
 • Hvordan kan det være relevant at tale om tilknytning i Lisbeths relation til sin stedfar?
 • Hvis ja – hvordan ser du/I på Lisbeths tilknytning? Hvad består tilknytningen i?
Hvad er tegnene i filmen på tilknytningen?
 • Hvilken indflydelse eller betydning har denne tilknytning for Lisbeth?
 • Hvilken betydning kan dette møde med stedfaren have haft for Lisbeth?
 • Hvilke andre spørgsmål eller tanker vækker filmen?

Tab af kærlighed

Tab af kærlighed
Lisbeth Zornig Andersen:

Jeg kan jo næsten ikke huske tiden med min egen far – min stedfar var min far. Når et barn er sammen med en voksen, fra barnet er 3-12 år, vil barnet knytte sig til den voksne. Det var ikke alt, der var dårligt. Man kan ikke skære 3-12 år ud af sin hukommelse – så ville jeg jo ingen barndom have tilbage. Jeg kender en anden pige, der var blevet krænket hele sin barndom af sin far. Hun savner sin far i dag. Pludselig er far væk – hun var hans øjesten. Hun mangler kærligheden. Det handler om tab af kærlighed.

Refleksioner

 • Forsøg at forklare med dine/jeres egne ord, hvad det er Lisbeth mener med de ting, hun fortæller om her.
 • Hvad tænker du om: ”Min stedfar var min far”, ”det var ikke alt, der var dårligt” og ”tab af kærlighed”?
 • Hvad betyder ”tab af kærlighed” set med dine/jeres øjne?
 • Giver det dig/jer ny viden om et barns tilknytning til krænker? Hvis ja, fortæl …
 • Når det ikke var alt, der var dårligt, var der noget, der var godt. Hvad kunne det være, hvis du/I tænker på din/jeres egen hverdag med jeres forældre eller andre, da I fx var mindre?
 • Hvad kunne gode ting at gøre for børn og unge, der er ramt af ”tab af kærlighed”, være? – Som kammerat, som lærer eller pædagog, som socialrådgiver, andre?

Opsamling af erfaringer


Opsamling af erfaringer

Refleksioner

 • Nu da du/I har set filmene og fået et større indblik i Lisbeths liv og de vilkår, hun er vokset op under – hvad er så dine/jeres eftertanker?
 • Der kan være mange bud på, hvem og hvordan man skulle have grebet ind, 
fx faren, Grethe, kommunen, andre … Hvem synes du/I skulle have grebet ind?
 • Hvilke erfaringer og ny viden synes du/I, at du/I har fået undervejs?
 • Er der noget, som du eller I får særlig lyst til at gøre efter at have fået disse erfaringer og denne nye viden?
 • Er der andre ting, du/I kunne tænke jer at sige eller drøfte som afrunding?