Til andre faggrupper, tværfaglige og tværsektorielle grupper

Undervisningsmaterialet inddrager også situationer, hvor der kan være udfordringer mellem de forskellige institutioner, forvaltninger og myndigheder. Udfordringer, som kan stille sig i vejen for en mere helhedsorienteret indsats. Samspillet og et velfungerende samarbejde mellem institutioner og myndigheder er med til at afgøre kvaliteten af indsatsen til for udsatte børn, unge og familier. Materialet muliggør, at medarbejdere fra forskellige institutioner, myndigheder og sektorer kan mødes og identificere nogle af disse udfordringer, og i dialog finde frem til, hvad man konkret kan gøre.
Her kan ”refleksioner” være særligt anvendelige. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at nogle af disse spørgsmål retter sig mod nogle af deltagernes konkrete praksis, men at nogle faggrupper visse steder med fordel kan præcisere nogle af spørgsmålene til egen professionelle kontekst. Det skaber mulighed for gensidigt at afklare egne roller og opgaver i gruppen, og herigennem måske synliggøre flere handlemuligheder på tværs.
En anden mulighed er, at man anvender ”spørgsmål og eftertanker – individuelle og to og to-refleksioner”, hvor deltagerne retter filmens temaer ind i konkrete arbejdsmæssige kontekster.