Til undervisere og tovholdere

Materialet kan både fungere med og uden underviser. Som underviser er der mulighed for at prioritere faglige og praktiske temaer og vinkler indenfor både fagundervisning og mere tværfaglige problemstillinger, projektopgaver mm. Som underviser er det derfor vigtigt, at man ser filmene og læser materialet igennem forinden for at udnytte det optimalt.

På professionshøjskoler kan en underviser både anvende materialet i undervisningen og i projektarbejde.

Hvis en underviser ønsker at lave klasse- eller gruppeundervisning, anbefales det at indlede med at bruge ”spørgsmål og eftertanker” tilrettelagt til målgruppen. Man kan vælge at lade de studerende arbejde individuelt eller to og to. Herefter kan man fortsætte med gruppearbejde, og her anbefales de tematiske ”refleksioner”, som fungerer som en rød tråd gennem hele undervisningsmaterialet.

Materialet kan også bruges til, at en gruppe underviser sig selv, men med en tovholder og ordstyrer. Materialet er meget let tilgængeligt med korte introduktioner til temaer, ledsaget af spørgsmål (refleksioner) til fælles drøftelse. Det er bygget op i et forløb, men det er også muligt at lave nedslag i temaer eller aktuelle problemstillinger, som man finder relevante.