Til lærer- og pædagogstuderende

Da materialet er udviklet til både færdiguddannede og studerende, er refleksioner og spørgsmål rettet mod deltagernes professionelle arbejde, konkrete arbejdssituationer og arbejdsopgaver. Her vil de studerende kunne relatere og oversætte dette til egne praktik- og erhvervserfaringer og øvrig viden indenfor området.

Hvis de studerende ønsker at bruge materialet i en opgave indenfor et udvalgt fag, tema eller problemstilling, er det fx muligt at bruge materialet som case fra det virkelige liv med svigt og fysiske og psykiske overgreb, og derefter perspektivere dette i en teoretisk faglig ramme eller retning. Studerende kan fx vælge at bruge ”spørgsmål og eftertanker til lærer- og pædagogstuderende” ligesom studerende kan hente inspiration i ”refleksioner” og ”andre relevante problemstillinger”. I ”refleksioner” kan de studerende fx sætte sig i den færdiguddannedes situation og forsøge at drøfte spørgsmål ud fra en hypotetisk arbejdssituation eller konkret ud fra egne praktik- og erhvervserfaringer.