Guide til undervisning

Undervisning kan foregå på følgende måder
Undervisning i større eller mindre grupper. Afhængigt af deltagerantal kan deltagerne selv varetage undervisningsforløbet eller undervises af en lærer eller anden fagperson. Med 1-6 deltagere, er det muligt selv at varetage undervisningsforløb. I grupper eller klasser med mere end 6 deltagere anbefales det, at der er en underviser, som tilrettelægger forløbet.
Hvis man laver projektopgave, kan materialet anvendes selvstændig af projektgruppen.

Tilgang og varighed af undervisning
Hvis en underviser ønsker at lave klasse- eller gruppeundervisning, anbefales det, at indlede med at bruge ’spørgsmål og eftertanker’ til enten socialrådgivere eller socialrådgiverstuderende. Man kan vælge at lade studerende arbejde individuelt eller to og to. Herefter kan man fortsætte med gruppearbejde, og her anbefales ’refleksioner’.

Hver af de fem film varer mellem 3-10 min.

Introduktion til hver film findes under hvert kapitel og læses op, så alle deltagere er bekendt med filmens forudsætning og hovedtema.

Forskellige muligheder i materialet
Det anbefales at sætte sig ind i materialet, inden man går i gang, for at prioritere, hvilke temaer, der er væsentlige at tage fat på, og hvordan I vil bruge det.

Refleksioner
Efter hver film er der en række temaer, og efter hvert tema vil der være en række refleksionsspørgsmål, som opfordrer til
fordybelse og faglige drøftelser. Refleksionerne giver mulighed for at folde filmens hovedtema og en række relaterede problemstillinger ud.
Det anbefales, at man afsætter cirka en halv til en hel time til hvert tema og undertema.

Andre relevante problemstillinger
Det er også muligt at udbygge undervisningen med andre relevante problemstillinger, som ikke direkte refererer til filmen. De findes i slutningen af hvert kapitel.
I kan vurdere problemstillingernes relevans for jeres arbejde. De angribes som materialet i ’refleksioner’. Varighed af denne del er op til deltagerne. Læs selv og vurdér.