Til undervisere og tovholdere

Materialet kan både fungere med og uden underviser. Som underviser er der mulighed for at prioritere faglige og praktiske temaer indenfor både fagundervisning og mere tværfaglige problemstillinger, projektopgaver mm. Som underviser er det derfor vigtigt, at man ser filmene og læser teksten igennem forinden for at udnytte det optimalt.

På professionshøjskoler kan undervisningsmaterialet anvendes både i undervisning og projektarbejde. Filmene kan fungere som levende case fra det virkelige liv med alvorlige svigt og fysiske og psykiske overgreb. Lisbeth Zornig Andersen er en meget autentisk og rørende fortæller, og man gribes om hjertet af de historier, hun fortæller på sin rejse tilbage til sin barndom.

En gruppe kan også anvende materialet til at undervise sig selv, men med en tovholder og ordstyrer.

Materialet er let tilgængeligt med korte faglige afsnit ledsaget af spørgsmål til fælles drøftelse. Det er bygget op i et forløb, men det er også muligt at lave nedslag i temaer eller problemstillinger, som man finder relevante at arbejde med.