Om materialet

Styrke fagligt samarbejde
Materialet bestræber sig på at se tingene fra barnets perspektiv, men også på at man kan indtage forskellige positioner som fagperson. Det tilbyder mulighed for at fordybe sig og dygtiggøre sig i samarbejde med andre fagpersoner bl.a. ved at drøfte og erfarings- og videndele. Her får man lejlighed til at undre sig, forholde sig kritisk, undersøge og drøfte farbare muligheder og løsninger.

Konkrete redskaber
Materialet relaterer sig også til nogle af de problemstillinger, som fremhæves i Ankestyrelsens ”Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn” (2012), som du kan læse mere om her (link til tekst 21). Undervisningsmaterialerne kan bruges til at styrke børnesamtaler og kvalificere fagpersoner til at forstå børnenes og de unges situation og betingelser bedre, gøre fagpersoner i børnenes og de unges hverdag mere tilgængelige og dygtiggøre dem i at bygge tillid op i relationen med barnet og den unge.

Berøringsangst og samarbejde mellem myndigheder
Materialet tager også fat i fagpersoners berøringsangst i forhold til at spotte omsorgssvigtede og krænkede børn samt at reagere på dette. Her spiller samarbejde med de sociale myndigheder en meget væsentlig rolle, og materialet lægger op til at drøfte og identificere, hvad der skal til for at kvalificere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Dilemmaer og usikkerhed
I det professionelle arbejde med udsatte børn og unge møder man regelmæssigt en række dilemmaer og usikkerhed. Et af temaerne kan være udfordringer i samarbejde med forældre. Her er der også mulighed for at tage fat på, hvilke konsekvenser det kan have for de udsatte børn og unge, og tage skridt til nye tiltag til at styrke indsatsen.