Til socialrådgivere

Materialet er tilrettelagt til socialrådgivere, der arbejder indenfor børne-, unge- og familierådet indenfor det sociale område, herunder i kommunernes forvaltninger. Der vil være steder i materialet, hvor temaer og refleksioner opleves meget relevante. Særligt ’refleksioner’, som fungerer som en rød tråd gennem hele undervisningsmaterialet. Der vil også være andre steder, hvor materialet med fordel kan præciseres til egne kontekster. Her kan ’Spørgsmål og eftertanker til socialrådgivere’ bruges til at identificere temaer, som opleves som relevante for deltagerne.

Afsnittet ’andre relevante problemstillinger’, som findes i slutningen af hvert kapitel, kan også inddrages i forhold til aktualitet og relevans og udnyttes efter deltagernes behov.