Indledning

Dette undervisningsmateriale tager afsæt i 5 små film om Lisbeth Zornig Andersens barndom i et alkoholiseret og omsorgssvigtende hjem. Filmene kan fungere som levende og inspirerende cases fra det virkelige liv med alvorlige svigt og fysiske og psykiske overgreb. Lisbeth Zornig Andersen er en meget autentisk og rørende fortæller, og man gribes om hjertet af de historier, hun fortæller på sin rejse tilbage til sin barndom.
Materialet henvender sig primært til:
Videreuddannelse og efteruddannelse af socialrådgivere, professionshøjskolerne, som uddanner socialrådgivere; interne kurser og uddannelse af socialrådgivere i fx kommuner, kommuners uddannelsescentre, fagligt forum, netværksgrupper m.fl. Undervisningsmaterialet kan også bruges til videreuddannelse eller efteruddannelse af tværfaglige eller tværsektorielle grupper af fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge.
Temaerne i samtlige fem film tager udgangspunkt i udfordringer og dilemmaer i børnesager om omsorgssvigt og overgreb, som mange fagpersoner kan møde i deres hverdag. Lisbeth fortæller som voksen, men husker samtidig, hvordan hun oplevede tingene som barn i mødet med pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere, systemet m.m.
Filmene stiller skarpt på temaer, og det skriftlige materiale folder disse yderligere ud og kobler det til konkrete arbejdsopgaver og arbejdsliv. Det er primære temaer, som behandles i undervisningsmaterialet, men som kan lede til faglige drøftelser af relaterede udfordringer fx redskaber og tilgange til at styrke samtaler med børn og unge, samarbejde og kommunikation mellem fx skole og socialrådgiver, indberetninger og opfølgning, barnets reform m.m.