Til socialrådgiverstuderende

Da materialet er udviklet til både færdiguddannede og studerende, er refleksioner rettet mod deltagernes professionelle arbejde, konkrete arbejdssituationer og arbejdsopgaver. Her vil de studerende kunne relatere til egne praktik- og erhvervserfaringer og øvrige viden indenfor området.

Hvis du som studerende ønsker at bruge materialet i en opgave, er det muligt at bruge det som fx case og perspektivere dette i en teoretisk faglig ramme. Du kan fx vælge at bruge ’spørgsmål og eftertanker til studerende’ i dit arbejde.

Der vil også være inspiration at hente i ’refleksioner’ og ’andre relevante problemstillinger’. Her kan studerende fx sætte sig i den færdiguddannedes sted og forsøge at drøfte spørgsmål ud fra en hypotetisk arbejdssituation eller konkret ud fra egne praktik- og erhvervserfaringer. Læs mere om dette i afsnittet ’guide til undervisning’. (link videre til link 7)