Til andre faggrupper, tværfaglige og tværsektorielle grupper

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt ud fra, at der kan være barrierer mellem de forskellige institutioner, forvaltninger og myndigheder, som skal medvirke til en helhedsorienteret indsats på tværs. Et velfungerende samarbejde er med til at afgøre kvaliteten af indsatsen for udsatte børn, unge og familier. Materialet muliggør, at medarbejdere fra forskellige institutioner og myndigheder kan mødes og identificere nogle af disse udfordringer og i samarbejde finde frem til, hvad man konkret kan gøre.

Her vil især ’refleksioner’ være anvendelige. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at nogle af spørgsmålene retter sig mod nogle deltageres konkrete praksis. Andre faggrupper vil dog med fordel kunne præcisere nogle af spørgsmålene til egen kontekst. Det skaber mulighed for gensidigt at afklare egne roller og opgaver i gruppen, og herigennem måske synliggøre flere handlemuligheder på tværs.